Na białym tle czerwony napis "premiera!!!".

Premiera spektaklu - Żyjesz naprawdę w innym świecie

15.10.2021
19:00

Pracując nad spektaklem dokumentalnym Żyjesz naprawdę w innym świecie, twórcy i twórczynie podejmują próbę stworzenia współczesnego anty-mitu o Polsce, w której symbol zezwala na przemoc, rzeczywistość budowana jest na triumfie przeszłości, a ludzką tożsamość określa tożsamość polityczna. Alternatywą tego zmitologizowanego miejsca jest narracja społeczna, w której słychać wielogłosy mniejszości - uwięzionej pomiędzy odrzuceniem a koniecznością zmiany - oraz głosy większości, obawiającej się normotwórczych zmian. Autorzy i autorki spektaklu w swoich poszukiwaniach skupiają się na wypracowaniu nowej perspektywy wspólnotowego krajobrazu społecznego. Scenariusz powstał na podstawie wywiadów środowiskowych, badań terenowych oraz prywatnych materiałów archiwalnych.

Reż. Hubert Fiebig.