Jedna z prac artystki.

Wystwa Izabeli Rudzkiej - Wirus Sztuki

18.02 – 26.02.2022
18:00

Na wystawie malarstwa Prof. UAM dr hab. Izabeli Rudzkiej "Wirus sztuki" zaprezentowane zostaną najnowsze prace artystki z cyklu  "Różowe domy i drzewa" - prace inspirowane nowoczesną architekturą i naturą, powstałe w czasie odosobnienia spowodowanego pandemią Covid_19 oraz wcześniejsze, wielkoformatowe obrazy z serii "Przekazy horyzontów" odnoszące się do linii horyzontu obserwowanego w naturze i do energetycznych wartości horyzontu w przestrzeni.
W swoich obrazach Izabela Rudzka poszukuje ekspresji malarskiej, w której struktura i kolory niosą  w sobie formę i energię inspirowaną spojrzeniem na przestrzeń i czas. W realizacjach malarskich używa innowacyjnych, własnych technik malarskich opartych na poszukiwaniach ekspresji kolorów w strukturach barwnych. Najnowsze obrazy artystki stają się autorską wypowiedzą na temat miejsca malarstwa w czasie pandemii i współczesnej postawy artysty.  Jej obrazy prezentują wiarę w siłę sztuki i moc jaką może nam dać obcowanie z energetycznym i pełnym ekspresji kolorystycznej malarstwie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Wystawa "Wirus sztuki" w Vinci Art Gallery w Poznaniu stanie się doskonałą okazją do bliskiego i bezpośredniego kontaktu z malarstwem Izabeli Rudzkiej. Wraz z artystką zapraszam do spotkania z energią barw i faktur, do spotkania architektury i przestrzeni w sztuce.

Monika Pietrzak, Marszandka i właścicielka Vinci Art Gallery