Z lewej strony zdjęcie banknotów Euro. Z prawej tytuł wydarzenia: Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie w Starcie" - szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa, 2.06.2022. Na dole logotypy organizatorów: Poznań Biznes Partner, Wsparcie w starcie i Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie w Starcie" - szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa

02.06.2022
09:00 10:30

Poznań Biznes Partner i Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. "Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie w Starcie" - szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa".

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie z zakresu możliwości skorzystania z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie w Starcie" przez osoby nie uzyskujące żadnego dochodu na moment składania wniosku :

  • bezrobotne
  • absolwentów szkół do czwartego roku po ukończeniu nauki poszukujących pracy,
  • studentów ostatniego roku studiów

Kwota pożyczki (od 01.03.br.): do 119 901,80 zł (20-krotność średniego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS).
Okres karencji: do 12 miesięcy.
Oprocentowanie: 0,70 % na warunkach pomocy de minimis.
Brak innych opłat , prowizji i udziału własnego.
Okres spłaty: do 84 miesięcy.
Cel finansowania: finansowanie wydatków związanych z otwarciem działalności, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu uruchomienie własnego biznesu.

Program szkolenia:

  1. Omówienie grupy docelowej dla których dedykowany jest ww. program
  2. Możliwości przeznaczenia środków z pożyczki
  3. Warunki finansowania
  4. Omówienie przykładowego wniosku o pożyczkę

Termin: 2 czerwca 2022 r., godz. 09.00 - 10.30

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://app.evenea.pl/event/wsparciewstarciepfp/

Serdecznie zapraszamy! 

Zobacz app.evenea.pl/event/wsparciewstarciepfp/