Baner promujący wydarzenie.

Wystawa zbiorowa - Absence of Protagonists - oprowadzanie po wystawie

12.07.2022
18:00

Oprowadzanie po wystawie "Absence of Protagonists". Oprowadzanie poprowadzi Piotr Bosacki, tego dnia będą również obecni/e niektóre/zy z artystek/ów w tym Julia Walkowiak, Julia Woronowicz, Laura Radzewicz, Jakub Kanna, Wojtek Nika. Wystawa jest wynikiem rocznej współpracy studentek i studentów pod opieką artystyczną Izy Tarasewicz. Współpraca odbyła się dzięki programowi pracowni gościnnej na wydziale Intermediów na UAP-ie.

__________________________________________________________

Absence of Protagonists - projekt Izy Tarasewicz

Artyści/studenci:

  • Mari Ferrario,
  • Jakub Kanna,
  • Wojtek Nika,
  • Miłosz Rygiel-Sańko,
  • Laura Radzewicz,
  • Julia Walkowiak,
  • Julia Woronowicz,
  • Xu Yang

Wystawa jest wynikiem spotkań ze studentami w ramach pracowni gościnnej na Wydziale Intermediów UAP, którą w latach 2021/2022 poprowadziła Iza Tarasewicz. Grupowe dzieło zostało zrealizowane w idei pracy opartej nie na klasycznej relacji mistrz-uczeń, lecz na wspólnotowej, a przede wszystkim kolektywnej współpracy.

__________________________________________________________

W tradycyjnych zachodnich narracjach czytelnik jest zachęcany do utożsamiania się z pojedynczym bohaterem, bohaterem określanym przez sprawczość, wolną wolę i głębię psychologiczną, który przechodzi ewolucję i rozwiązuje problemy w miarę rozwoju opowieści począwszy od wstępu po rozwinięcie aż do zakończenia. Dzisiejszy świat można scharakteryzować jako owładnięty nieustającym kryzysem i niepewnością, od pandemii spowodowanej przez COVID, po nieunikniony upadek środowiska naturalnego, po wojne na Ukrainie i w innych miejscach, po trwającą przemoc fizyczną i symboliczną, wszystko to spowodowane jest splotem ekonomicznej, geopolitycznej, płciowej, seksualnej, i rasowej niesprawiedliwości. W obliczu tego kryzysu istnieje tendencja do poszukiwania nowych bohaterów, którzy po prostu uratują nas przed problemami dnia dzisiejszego. Jednak to właśnie ten heroiczny "monomit", idea, że ​​wszystkie problemy są osobiste i że mogą być rozwiązane przez pojedynczą, dramatyczną jednostkę, odciąga nas od możliwości głębszej, szerszej zmiany lub pociągnięcia do odpowiedzialności ważnych i wpływowych, którzy tworzą i czerpią korzyści ze status quo i jego niezliczonych form krzywdy. Artyści na wystawie "Absence of Protagonists" kontestują te uproszczone koncepcje tożsamości i sprawczości, odnosząc się do uczuć rozczarowania, zagubienia i dysharmonii, aby zdestabilizować fantazje pojedynczego zbawiciela i jego uwikłanie w szkodliwe mity naszej współczesnej epoki. Systemy, z którymi walczymy we współczesnym świecie, z którymi MUSISZ walczyć, nie zostaną obalone przez samotnego bohatera. Nie dając się uwieść toksycznej podmiotowości i urokom osobowości, artyści ci wykorzystują różnorodne medialne i formalne strategie, aby uwidocznić i stawić czoła dzisiejszym problemom oraz wyobrazić sobie nowe formy narracyjne, sposoby życia i bycia w naszych czasach chaosu. Sam brak bohaterów, antagonistów i prostych wątków w zadziwiający sposób wysuwa na pierwszy plan jednostki, ukazując zawiłą złożoność, przyziemność i podmiotowość, które czynią nas wszystkimi tym, kim jesteśmy.

Post Brothers