Logo Sceny Wspólnej.

Warsztat dla dzieci od 7. do 10. roku życia

W codziennej praktyce spotkania człowieka z obiektem obserwujemy, jak naturalnie i szybko zaciera się granica pomiędzy podmiotem a przedmiotem.

Skorzystamy z możliwości, które otwierają obiekty sensoryczne Intibag, by wspólnie eksplorować i doświadczać bliskości. Proponujemy działanie swobodne, otwarte, włączające. Gotowe na sugestie Uczestników i Uczestniczek, wrażliwe na ich potrzeby.

Spotkanie - budowanie relacji, sprawczości i siły.

Spotkanie poprowadzą Aniela KOKOSZA i Paulina GIWER - KOWALEWSKA (KOLEKTTACZ). 

Bilety - 20 i 10 zł.

Bilety dostępne w: