Logo Akademii Muzycznej.

Koncert w ramach projektu VIOLAMAXX - Optimum.

Program:

 • C. Stamitz - Koncert D-dur, cz. I
  B. Campagnoli - Kaprys nr 6
  W. Gawroński - Sonata na altówkę i fortepian, cz. I i II
  Zuzanna Figaj - altówka, Krzysztof Sowiński - fortepian
 • K. Stamitz - Koncert D-dur, cz. I
  F.A. Hoffmeister - Kaprys nr 9
  H. Wieniawski - Reverie na altówkę i fortepian
  Teresa Mańczak - altówka, Krzysztof Sowiński - fortepian
 • Z. Jahnke - Canzonetta na skrzypce i fortepian
  Jan Bałaban - skrzypce, Jan Gzella - fortepian
 • K. Stamitz - Koncert D-dur, cz. I
  B. Campagnoli - Kaprys nr 35
  M. Weinberg - Sonata na altówkę i fortepian, cz. I i II
  Anna Kubiak - altówka
  Krzysztof Sowiński - fortepian
 • G.F. Haendel - Alleluja z oratorium Mesjasz na 4 altówki
  Lech Bałaban, Ewelina Wojtkowiak, Maja Grzegorczyk, Agata Buraczewska - altówki

Opieka merytoryczna: Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary

Wstęp wolny.

Plakat