VII Festiwal Sztuki Ludowej

2013-08-20 ( wtorek ) – 2013-08-26 ( poniedziałek )
Wielkopolska

VII Festiwal Sztuki Ludowej to kluczowy projekt Towarzystwa Poligrodzianie. Jest to unikalne w skali świata przedsięwzięcie, łączące tradycje ze współczesnym podejściem do sztuki, prezentujące nie tylko oryginalne produkty, ale te, które czerpią inspiracje z kultury ludowej/ np. pokazy mody/. W ciągu tygodnia mieszkańcy miast Wielkopolski uczestniczyć mogą w koncertach, podczas których prezentują się zespoły folklorystyczne z całego świata. Festiwal Sztuki Ludowej to jedyne przedsięwzięcie o tematyce kultury tradycyjnej tak mocno angażujące publiczność do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Oprócz prezentacji scenicznych odbywają się, prowadzone przez regionalistów i wykładowców z 9 krajów, warsztaty wokalne (śpiew biały, pieśni regionalne), muzyczno-instrumentalne (instrumenty tradycyjne) i taneczne (taniec ludowy) dla mieszkańców Poznania, projekcje filmów, imprezy kulturalne z jam session i zabawami tanecznymi. Tereny Politechniki Poznańskiej nad Wartą w Poznaniu zamieniają się w festiwalowe miasteczko.

Festiwal zyskał spore uznanie wśród mieszkańców całej Europy, zwłaszcza krajów śródziemnomorskich, o czym świadczą dziesiątki zgłoszeń uczestnictwa nierzadko poparte referencjami ważnych osobistości ze sfery kultury. W 2011 roku Festiwal otrzymał dyplom ;Diploma of Excellence; European Folk Culture Organisation. Projekt wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania i Starostwo Powiatowe.

W lipcu 2012 Dyrektor Generalna UNESCO, pani Irina Bokova podjęła decyzję o przyznaniu patronatu UNESCO Festiwalowi Sztuki Ludowej, co świadczy o randze organizowanego wydarzenia.

Należy nadmienić, że Festiwal pomimo tylko 6 edycji (siódma przypada na rok 2013) prężnie się rozwija. Zachowując dynamikę wzrostu należy przypuszczać, że w ciągu 3 lat będzie to jeden z najważniejszy festiwal folklorystycznych w Polsce. Festiwal uświetniany był już przez gwiazdy sceny World Music / m.in. Kapela ze Wsi Warszawa oraz Chłopcy Kontra Basia/.

Tegoroczna edycja obfituje w wydarzenia kulturalne w Gnieźnie, Koninie, Lusowie i w Poznaniu (Stary Rynek oraz tereny Politechniki Poznańskiej- Piotrowo). Na każdą z imprez wstęp wolny. Tegorocznymi uczestnikami Festiwalu są mi.in grupy folklorystyczne z Grecji, Łotwy, Słowacji, Włoch, Bośni i Hercegowiny, czy Mołdawii.

Program Festiwalu.

Plakat imprezy

Zobacz www.festival.poligrodzianie.pl