Logo Kuźni.

Bieżące spotkanie 18 czerwca:

  • Warsztat Teologicznych Pasji Kowala
  • Teologiczne Rękodzieło: Wykład końcowy - wykład wygłosi Ks. abp Stanisław Gądecki

______

Każdy teologiczny wieczór Kuźni Teologicznych Inspiracji będzie miał ten sam przebieg spotkania, a gwoździami programu będą dwa wykłady z możliwością zadawania pytań oraz z czasem na dyskusję. Spotkania będą odbywać się we wtorki, co dwa tygodnie, począwszy od 10 października 2023 roku do 18 czerwca 2024 roku.
Przebiegać one będą według poniższego planu:

  • 19:00-20:00 - wykład z cyklu Warsztat Teologicznych Pasji Kowala: filozofa, biblisty i dogmatyka
  • 20:00-20:30 - przerwa
  • 20:30-21:15 - wykład z cyklu Teologiczne Rękodzieło: prezentacja bieżącego zagadnienia.
  • 21:15-21:30 - dodatkowe pytania

Podany plan jest orientacyjny i może ulec zmianie, jeśli chodzi o dział: Warsztat Teologicznych Pasji Kowala.

Regulamin i Zapisy.

Zobacz https://www.kuzniateologiczna.pl/edycja-2-2023-2024/