Spotkanie podsumowujące wydarzenia prozdrowotne i profilaktyczne realizowane w przestrzeni Miasta Poznania w 2023 r.

29 listopada br. w sali konferencyjnej Centrum "Świt" przy ul. Świt 34/36 w Poznaniu, z inicjatywy pana Jędrzeja Solarskiego - Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania odbyło się spotkanie, którego celem było podsumowanie tegorocznych wydarzeń współorganizowanych przez Miasto Poznań z zakresu ochrony i promocji zdrowia  oraz profilaktyki uzależnień.

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 gości tj. przedstawicieli m.in. Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizacji pozarządowych, podmiotów leczniczych, instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia oraz jednostek miejskich, które wraz z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Poznania (dalej zwanym WZiSS UMP) uczestniczyły w organizacji 17 wydarzeń prozdrowotnych.

Podczas spotkania przedstawiono efekty wspólnie podjętych działań. Współpraca i wspólne zaangażowanie umożliwiły wielu mieszkankom i mieszkańcom Poznania skorzystanie z oferty specjalistycznych konsultacji, badań oraz aktywności poprawiających jakość życia i zdrowia, które w trakcie spotkania zostały przedstawione przez pracowników WZiSS UMP. Szacuje się, że podczas tegorocznych wydarzeń prozdrowotnych udzielono ponad 9 tys. bezpłatnych badań, konsultacji, porad, działań edukacyjnych/instruktaży. Podczas spotkania przedstawiono także założenia i osiągnięcia realizowanych przez Miasto projektów: "Poznań uzależniony od profilaktyki" oraz "Falochrony - projekt profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży".

Spotkanie było także okazją do podziękowań złożonych przez Prezydenta Miasta Poznania oraz panią Joannę Olenderek - Zastępcę Dyrektora WZiSS UMP.

1. Informacje nt. projektów z zakresu profilaktyki uzależnień przedstawił pan Łukasz Grzybak - kierownik Oddziału Przeciwdziałania Uzależnieniom WZiSS UMP

2. Projekt "Poznań uzależniony od profilaktyki. Moduł dla miejskich placówek pomocy społecznej w Poznaniu" przybliżyła pani Iwona Garczyńska - główny specjalista ds. zdrowia i uzależnień WZiSS UMP

3. Szczegóły wydarzeń prozdrowotnych zrealizowanych w 2023 r. omówiła pani Urszula Piaszczyńska - kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego WZiSS UMP

Szczegóły w załączonych prezentacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej