"Badania Kliniczne - możliwości i wyzwania we współczesnym świecie" 18 listopada 2020r.

Harmonogram konferencji pt.

 "Badania Kliniczne - możliwości i wyzwania we współczesnym świecie"

18 listopada 2020r.

Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

WEBINARIUM

10.00 - Przywitanie gości przez Dyrektora Szpitala.

10.15 - Zabranie głosu przez Prezydenta Jędrzeja Solarskiego.

10.30 - "Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych" - dr n. med. Rafał Staszewski - Dyrektor Generalny UM, Członek Agencji Badań Medycznych.

10.50 - Adherence w badaniach klinicznych i opiece szpitalnej - prof. dr hab. Ewa Mojs.

11.10 - Badania Kliniczne w Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dobie epidemii SARS-CoV-2 - dr Magdalena Richter, prof. dr hab. Włodzimierz Samborski.

11.30 - Filozofia i konstrukcja badań klinicznych na podstawie nowych terapii w chorobach reumatycznych- dr hab. Dorota Sikorska.

Ok. 11.50 - przerwa.

12.20 - Choroba alkoholowa i jej psychospołeczne następstwa - prof. dr hab. Ewa Mojs.

12.40 - Alkoholizm i diagnozowanie uzależnienia od alkoholu (badania kliniczne w leczeniu choroby alkoholowej) - dr Eryk Matuszkiewicz.

Ok. 13.00 - dyskusja i zakończenie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej