Bezpłane badania i zabiegi

Zdrowie fizyczne i psychiczne wpływa nie tylko na nasze samopoczucie ale również na funkcjonowanie społeczne.

Miasto Poznań poprzez swoje działania z zakresu promocji zdrowia i jego profilaktyki stara się zapewniać mieszkańcom dostęp do szerokiej oferty bezpłatnych badań i usług.

W ramach oferty bezpłatnych badań staramy się odpowiedzieć nie tylko na potrzeby sygnalizowane przez Poznanianki i Poznaniaków, ale również uwzględniać obecne zagrożenia oraz wyzwania cywilizacyjne, takie jak: starzenie się społeczeństwa, wzrastający problem otyłości, cukrzycy, chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób nowotworowych.

Badania i zabiegi realizowane są przy współpracy samorządu lokalnego, w tym jednostek miejskich, organizacji pozarządowych, podmiotów leczniczych, lokalnego środowiska naukowego oraz innych instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania związane z ochroną zdrowia publicznego, profilaktyką i promocją zdrowia oraz edukacją.

Finansowanie przedsięwzięć zdrowotnych odbywa się w ramach budżetu Miasta Poznania oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bieżącą ofertą badań i działań prozdrowotnych dostępnych na tej stronie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej