Mobilny Punkt Pomocy Medycznej

Mobilny Punkt Pomocy Medycznej to ambulans medyczny wraz z wyposażeniem i zespołem specjalistów, którzy na terenie Poznania docierają bezpośrednio do miejsc pobytu osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wymagają wsparcia i pomocy medycznej. Celem funkcjonowania Mobilnego Punktu jest zapewnienia dostępu do podstawowej opieki przedmedycznej i medycznej dla mieszkańców Poznania, którzy mają trudności w samodzielnym poszukiwaniu i uzyskaniu pomocy lekarskiej i opieki zdrowotnej (zwłaszcza osoby bezdomne, samotne osoby starsze). W ramach realizowanego zadania odbywają się zarówno dyżury mobilne polegające na przemieszczaniu się specjalnego ambulansu z wykwalifikowanym personelem medycznym do kilka miejsc w obrębie Poznania,  oraz dyżury w stałych punktach (ogrzewalnia oraz łaźnia przy  ul. Krańcowej).


Osoby uprawnione

Mieszkańcy Poznania - osoby starsze i ubogie osoby , osoby bezdomne.


Miejsce i sposób załatwienia sprawy

W ramach Punktu świadczone jest doradztwo medyczne, pomoc przedmedyczna/medyczna, wstępna diagnoza stanów chorobowych i kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej.

Ambulans stacjonuje przy poznańskich jadłodajniach, ogrzewalni; odwiedza poznańskie koczowiska oraz inne miejsca niemieszkalne w tym m.in. pustostany, działki, altany. W razie potrzeby podjeżdża do osób zgłoszonych indywidualnie przez mieszkańców Poznania. Takich  zgłoszeń można dokonywać pod numerem telefonu 61 835 68 67 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 15:00.


Wymagane dokumenty

Brak


Dokumenty do pobrania

Brak


Informacje dodatkowe

Mobilny punkt współpracuje z ogrzewalnią przy ul. Krańcowej w Poznaniu, gdzie uczestnicy projektu mogą skorzystać z łaźni, wymiany odzieży, porad pracownika socjalnego, ewentualnie terapeuty. Ponadto współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a także poznańskimi streetworkerami pracującymi wśród osób bezdomnych.

Więcej informacji o mobilnym punkcie pomocy medycznej można uzyskać w siedzibie Fundacji Signum Caritatis przy ul. Rynek Wildecki 4a w Poznaniu, mailowo pod adresem: nowak@caritaspoznan.pl lub telefonicznie pod numerami: 61 835 68 67.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej