Punkt Opieki post-Covid 60+

W ramach intensywnie prowadzonej polityki senioralnej Miasta oraz w związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii, w kwietniu tego roku Miasto podpisało z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym umowę na realizację zadania publicznego pn. "Punkt Opieki post-Covid 60+ (PO COVID-19) - pilotaż".

Rehabilitacja po chorobie Covid-19

Od dnia 26.04.2021 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Leczniczej SPZOZ przy ulicy Mogileńskiej 42 (dojazd tramwajami: 6, 8) uruchomił rehabilitację dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w okresie nie późniejszym niż 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Profilaktyka zdrowotna po COVID-19 - ważna i aktualna wiedza dla każdego

W dniu 26 marca 2021 r. o godzinie 17:00 rozpocznie się webinar "Profilaktyka zdrowotna po COVID-19 - ważna i aktualna wiedza dla każdego", zorganizowany przez Katedrę i Klinikę Chorób Zakaźnych, Hepatologiii Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu we współpracy z Polish Travel Quo Vadis Sp. z o. o.
Ze względu na sytuację epidemiczną wydarzenie odbędzie się on-line.

Zadbajmy o jamę ustną i zęby!

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jest organizatorem krajowych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej i ogólnopolskiej kampanii "Polska mówi #aaa!", w ramach której mieszkańcy Poznania mogą skorzystać z bezpłatnych przeglądów stomatologicznych.

15-19 MARCA - ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNĄ WIZYTĘ STOMATOLOGICZNĄ.

Wolontariuszki i Wolontariusze w dobie pandemii - Poznań 2020

Rok  2020 obfitował w wiele trudnych i nieoczekiwanych chwil. Mimo tego wiele poznańskich instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i osób prywatnych pokazało serce, udzielając wsparcia medykom, DPS-om, domom dziecka i sobie nawzajem. Chcąc uhonorować ich starania Miasto Poznań przygotowało film, w którym zaprezentowano najbardziej wyróżniające się przykłady niesienia pomocy w czasie pandemii.

Kropla dobra - Poznań dziękuje za osocze

Bilety do teatru, kina, ogrodu zoologicznego i na miejskie pływalnie - to prezenty, jakie czekają na ozdrowieńców, którzy oddadzą osocze w Poznaniu. W ten sposób miasto chce podziękować dawcom i wesprzeć służby medyczne w ratowaniu życia i zdrowia chorych na Covid-19.

Bezpieczne DPS-y w Wielkopolsce

Miasto Poznań otrzymało dofinansowanie m.in. na zakup testów diagnostycznych, środków ochrony indywidualnej i dodatków do wynagrodzeń dla personelu poznańskich Domów Pomocy Społecznej. Placówki zostały również doposażone w sprzęt usprawniający zapobieganie skutkom epidemii.

Samodzielna rehabilitacja po przebyciu COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą "Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19", która przedstawia podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych doświadczonych poważnym pogorszeniem stanu zdrowia w związku z rozpoznaniem infekcji COVID-19.

Zapraszamy na konferencję dotyczącą COVID-19

W dniu 26 listopada 2020 r. o godzinie 18:00 rozpocznie się webinar "COVID-19 - aktualny stan wiedzy DLA KAŻDEGO", zorganizowany przezKatedrę i Klinikę Chorób Zakaźnych, Hepatologii
i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu we współpracy z 
Polish Travel Quo Vadis Sp. z o. o. Ze względu na sytuację epidemiczną wydarzenie odbędzie się on-line.

W dniach 27-28 listopada 2020 r. odbędzie się ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne "Stany Naglące w Neonatologii", którego tematem przewodnim jest "Praktyczna Neonatologia 2020". Organizatorami wydarzenia jest Katedra Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce.

Strona 1 2 33