Przerywanie łańcucha transmisji wirusa" - warsztaty dla uczniów poznańskich szkół

11 kwietnia 2021 r.  rozpoczęła się realizacja zadania publicznego pn. "Przerywanie łańcucha transmisji wirusa" - warsztaty dla uczniów poznańskich szkół. Realizację zadania Miasto powierzyło w drodze konkursu ofert Stowarzyszeniu Pomogę Bo Mogę.

. - grafika artykułu
.

Celem warsztatów jest wyrobienie w dzieciach i młodzieży szkolnej nawyków związanych z zachowaniem zasad higieny w aspekcie profilaktyki chorób zakaźnych. Pandemia SARS CoV-2 oraz związana z nią konieczność izolacji, a co za nią idzie, ograniczenia zewnętrznej aktywności, dotyka nie tylko dorosłych, ale również dzieci. Muszą one mierzyć się z ograniczeniami związanymi z kontaktami międzyludzkimi, ale również zostały postawione przed koniecznością dostosowania się do nowych rozwiązań, jak np. zdalne nauczanie. Zaistniałe zmiany oraz brak usystematyzowanej wiedzy na temat pandemii, mogą prowadzić do wielu dolegliwości natury nie tylko fizycznej ale także psychicznej. Najczęściej obowiązek przekazywania wiedzy swoim dzieciom na temat pandemii oraz choroby COVID-19 spoczywa na rodzicach, którzy czerpią własną wiedzę z niewystarczających źródeł jak np. Internet, gdzie często pojawiają się mity i błędne informacje.

Pomimo, że statystyki wskazują na niski, objawowy przebieg COVID - 19 wśród dzieci, należy pamiętać, że mogą one być nosicielami koronawirusa i tym samym stanowić realne zagrożenie dla swoich bliskich. Szczególnie jeśli w najbliższym otoczeniu dziecka znajdują się osoby starsze lub z przewlekłymi chorobami. W związku z powyższym, kluczowe w walce z koronawirusem jest edukowanie również dzieci w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych. Odpowiednia wiedza dostosowana do wieku dziecka, powoduje większe zrozumienie i zaangażowanie w przestrzeganie prawidłowych zasad higieny.

W ramach prowadzonych szkoleń uczniowie poznają podstawowe zasady higieny takie jak mycie i dezynfekcja rąk na podstawie procedur stosowanych w szpitalach i jednostkach ochrony zdrowia, oraz nauczą się gdzie i jak szukać pomocy w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Starsze dzieci dowiedzą się także gdzie znaleźć najważniejsze informacje dotyczące zaleceń organów sanitarnych oraz jak odróżnić je od "fake newsów". Szkolenia będą prowadzone przez zespół doświadczonych ratowników medycznych i lekarzy. Kadra instruktorska to sprawdzony zespół profesjonalistów w zakresie edukacji. Realizator przygotował bogaty wachlarz metod edukacyjnych między innymi eksperymenty, pokazy, ćwiczenia, dyskusje. Po zajęciach szkoła otrzyma pakiet materiałów i rozwiązań służących do utrwalenia wiedzy i umiejętności. Szkolenia prowadzone będą pod patronatem Katedry Profilaktyki Zdrowotnej oraz Katedry Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, co zapewni zgodność przekazywanej wiedzy z najnowszymi rekomendacjami.

Zadanie jest skierowane do kilku szkół w każdej z dzielnic Poznania, których dyrekcja wcześniej udzieliła deklaracji wzięcia udziału w projekcie.

Koszt realizacji zaplanowanego do końca 2021 r. zadania to kwota 49 072,00 zł.

Kontakt z realizatorem zadania: stowarzyszenie@pomogebomoge.com

sieci społecznościowe