Złote wachlarze jadą do Poznania

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) po raz siódmy przyznała nagrodę Złotych Wachlarzy. Statuetki otrzymali - Izabela Czerniejewska z poznańskiego Migrant Info Point oraz Teatr Powszechny z Warszawy.

. - grafika artykułu
.

Konkurs Złote Wachlarze ma na celu wyróżnienie osób oraz instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje. Konkurs ma na celu również promocję dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami i służy wspieraniu integracji migrantów w Polsce. Sam konkurs jest częścią kampanii informacyjno-promocyjnej dążącej do podnoszenia świadomości społecznej na temat migracji oraz budowania pozytywnego wizerunku migrantów i ich wkładu w polską kulturę, gospodarkę i życie społeczne.

Gala konkursu odbyła się 17 grudnia w Warszawie. Głosami internatutów nagrodę otrzymała Izabela Czerniejewska - badaczka, specjalistka ds. edukacji uczniów z doświadczeniem migracyjnym (Centrum Badań Migracyjnych CeBaM oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu), koordynatorka projektów realizowanych w Migrant Info Point w Poznaniu, członkini miejskiego zespołu ds. polityki równości i różnorodności w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy. Obok niej na scenie stanęli przedstawiciele Teatru Powszechnego w Warszawie. Instytucje została doceniona za za włączanie sztuki do dyskursu na temat migracji i włączanie migrantów w kulturę.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest agendą Narodów Zjednoczonych i wiodącą międzyrządową organizacją działającą w dziedzinie migracji. Została założona w 1951 r. W skład IOM wchodzą 173 kraje członkowskie, w tym Polska. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz uznaje prawo do swobodnego przemieszczania się osób. Konkurs Złote Wachlarze jest organizowany od 2013 roku.

/KSS/

sieci społecznościowe