Dla uprawnionych mieszkańców miasta Poznania organizowane są świadczenia w postaci usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ich miejscu zamieszkania. Zadania realizowane są przez poniższe podmioty.

Dodaj obiekt - USŁUGI OPIEKUŃCZE