"XIV Wielkopolskie Dni Hipertensjologii" - 20-21 listopada 2020 r.

W dniach 20-21 listopada 2020 r. odbyła się konferencja "XIV Wielkopolskie Dni Hipertensjologii" zorganizowana przez Wydawnictwo Termedia oraz Katedrę i Klinikę Hipertensjologii, Angiologii
i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną konferencję zorganizowano w formie  vebinarium on-line.

Ta coroczna konferencja skierowana była do lekarzy rodzinnych, internistów, kardiologów i hipertensjologów. Celem spotkania było omówienie konsekwencji nowych wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2019 po roku ich obowiązywania, nowych wytycznych International Society of Hypertension oraz wpływu epidemii koronawirusa na przeorganizowanie leczenia nadciśnienia tętniczego współfinansowane  ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Wydarzenie odbyło się się pod  merytorycznym kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego, rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Vebinarium wsparło Miasto Poznań przeznaczając środki budżetowe na jego organizację.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej