Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Fundacja Szansa dla Niewidomych - Tyflopunkt w Poznaniu

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cele:

  1. Wspieranie osób niewidomych i słabowidzących, a także ich rodzin.
  2. Pomoc firmom i wszelkiego rodzaju instytucjom w dostosowaniu dla osób niewidomych i słabowidzących środowiska pracy lub nauki.

Formy:

  1. Prowadzenie punktów konsultacyjnych, w których tyflospecjaliści służą pomocą w doborze sprzętu rehabilitacyjnego, uzyskaniu dotacji na specjalistyczny sprzęt i szkolenia rehabilitacyjne, wyborze odpowiedniej szkoły czy miejsca pracy.
  2. Prowadzenie poradnictwa i organizowanie szkoleń, warsztatów.
  3. Przełamywanie stereotypów związanych z funkcjonowaniem osób w życiu codziennym, w szkole czy w pracy.
Wróć do listy

sieci społecznościowe