Urząd Miasta Poznania

1. Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

telefon 61 646 33 44

Budynek w przeważającej części jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, istnieją jednak biura niedostępne bądź trudno dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Istnieje wówczas możliwość umówienia spotkania na parterze. Najbardziej dogodne wejście znajduje się na dziedzińcu Urzędu Miasta: nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze i II piętrze. W budynku mieszczą się dwie windy głośnomówiące z napisami w brajlu.


2. Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, winda posiada napisy w brajlu.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


3. Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Informacja znajduje się po lewej stronie. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/oddziału.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, w windzie są napisy w brajlu.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Oświaty

Wydział Spraw Obywatelskich

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta


4. Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

Wejście od ul. Wyspiańskiego.

Biuro Informacji Teleinformatycznej

Wydział Działalności Gospodarczej


5. Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań

W holu głównym po prawej stronie znajduje się Informacja, w której udzielana jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz wydawane są numerki dla osób niewidomych.

Toaleta znajduje się na parterze.

W Wydziale Komunikacji funkcjonuje system wyświetlający kolejność podchodzenia do okienka. Przy stanowiskach utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych może być wysoko umieszczona lada, jednak pracownik Wydziału może wyjść przed stanowisko.
Funkcjonuje także system głośnomówiący przywołujący kolejnych klientów.

Wydział Komunikacji

Wydział Ochrony Środowiska


6. Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

Toaleta znajduje się na parterze. Winda wyposażona jest w napisy w brajlu.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej