Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cele:

  1. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom chorym na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunom i rodzinom.
  2. Popularyzowanie wiedzy o chorobie Alzheimera wśród chorych, ich opiekunów i rodzin oraz społeczeństwa.
  3. Promowanie nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań terapeutycznych w chorobie Alzheimera.

Formy:

  1. Prowadzenie punktu informacyjno-edukacyjnego.
  2. Udzielanie pomocy lekarskiej, opiekuńczej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla chorych oraz opiekunów i ich rodzin.
  3. Działanie psychologicznej grupy wsparcia.
  4. Udostępnianie broszur, ulotek, artykułów i książek na temat choroby Alzheimera oraz wieku podeszłego.
  5. Organizowanie spotkań integracyjnych, konferencji i wykładów, których celem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera oraz przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy oraz opiekunów.
  6. Organizowanie i przeprowadzanie badań pamięci dla wszystkich chętnych.
Wróć do listy

sieci społecznościowe