Czym się zajmujemy?

Biuro Obsługi Inwestorów zajmuje się kompleksową obsługą inwestorów z branż priorytetowych dla Miasta Poznania oraz promocją potencjału inwestycyjnego Poznania, w tym również miejskich ofert nieruchomości.

Oferujemy inwestorom wsparcie na zasadzie one-stop shop. Jak to wygląda w praktyce?

- organizujemy wizytę inwestora w Poznaniu

- organizujemy spotkania z przedstawicielami władz Miasta

- organizujemy spotkania z przedstawicielami uniwersytetów

- prezentujemy aktualną ofertę nieruchomości miejskich

- pomagamy znaleźć odpowiednią przestrzeń biurową

- organizujemy konferencję prasową na rozpoczęcie działalności

- wspólnie kreujemy pozytywny wizerunek inwestora

- wspieramy na każdym etapie prowadzenia działalności i odpowiadamy na bieżące potrzeby.

Branżami priorytetowymi dla Miasta Poznania są:

- sektor usług nowoczesnych

- sektor IT oraz R&D

- sektor produkcji zaawansowanej technologicznie.

Branże te stwarzają atrakcyjne możliwości rozwoju kariery m.in. dla absolwentów poznańskich uczelni wyższych.

Biuro Obsługi Inwestorów odpowiada za promocję gospodarczą Miasta Poznania, w szczególności na arenie międzynarodowej. Jesteśmy kontaktem także dla deweloperów mieszkaniowych oraz inwestorów z branży hotelowej.

Załączniki