Kluczowe tereny inwestycyjne

Miasto Poznań promuje obecnie liczne obszary inwestycyjne - 16 nieruchomości miejskich przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe, przemysłowe lub usługowe oraz 4 projekty nowych dzielnic:

  • Wolne Tory

KLIKNIJ

  • obszar przy ul. Unii Lubelskiej 

KLIKNIJ

Wkrótce na sprzedaż wystawione zostaną działki miejskie przy ul. Unii Lubelskiej - tereny będące częścią nowej dzielnicy mieszkaniowej zaplanowanej przez MPU w południowo-wschodniej części Poznania. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mogą na nich powstać wysokościowe dominanty architektoniczne o wysokości do 60 metrów. Obecnie trwa budowa nowoczesnej trasy tramwajowej na ul. Unii Lubelskiej, która zapewni lepszą komunikację z innymi dzielnicami Poznania i pozytywnie wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru.

  • Elektrociepłownia Garbary 

KLIKNIJ

  • Nowe Jeżyce 

KLIKNIJ