Nasze projekty mają na celu wzmocnienie poznańskiego rynku pracy o ciekawych pracodawców oraz pracowników z wymaganymi przez nich kwalifikacjami.

Najciekawsze z nich to:

  • konferencja #pozitivetechnologies - jesteśmy pomysłodawcą i inicjatorem konferencji pozitive technologies - wydarzenia, które powstało w 2019 roku dla specjalistów IT. To jednodniowa konferencja w modelu hybrydowym, skupiona wokół najbardziej innowacyjnych trendów w branży IT. Powstała ona w odpowiedzi na zapotrzebowanie poznańskich pracodawców. Partnerami konferencji są największe firmy IT działające w Poznaniu. Naszym celem jest promowanie Poznania jako ważnego ośrodka IT, który zrzesza specjalistów z tej branży, przyciąga najlepszych pracodawców oraz tworzy silną i aktywną społeczność IT. Już jesienią 2023 roku odbyła się jubileuszowa, piąta edycja konferencji pozitive technologies, która zgromadziła najlepszych ekspertów.

[wideo]

  • Tydzień BPO/SSC - wydarzenie dla uczniów szkół średnich, w którym uczniowie poznają możliwości, jakie daje branża usług nowoczesnych (BPO/SSC). W ramach "Tygodnia" łączymy w pary szkoły z firmami z branży BPO/SSC. Uczniowie uczestniczą w prelekcji prowadzonej przez przedstawiciela firmy, a następnie odwiedzają jej siedzibę w trakcie specjalnie przygotowanych drzwi otwartych.
  • Niemiecki do Poznania - szereg inicjatyw kierowanych do uczniów szkół podstawowych, zachęcających ich do wyboru języka niemieckiego jako drugiego języka obcego: udział Miasta Poznania w targach edukacyjnych, ulotka dla uczniów, kampania w poznańskich autobusach i tramwajach.
  • BSS Forum i Gala Outsourcing Stars 2020 - wydarzenia organizowane przez Fundację Pro Progressio są jednymi z najważniejszych w roku dla sektora usług nowoczesnych. Poznań był współorganizatorem i Partnerem Strategicznym tego przedsięwzięcia w 2020 roku. Podczas Gali Outsourcing Stars Poznań po raz szósty zdobył statuetkę w kategorii Miasto.
  • konferencja ABSL 2018 - najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie zrzeszające liderów sektora usług dla biznesu. Jest platformą wymiany wiedzy i nawiązywania kontaktów dla specjalistów z branży. W roku 2018 Poznań był Gospodarzem i współorganizatorem najliczniejszej jak dotąd IX Konferencji ABSL w Poznaniu. W tej edycji wzięło udział ponad tysiąc osób.