Program stypendiów dla studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienie w Poznaniu. Miasto Poznań zaprasza poznańskie firmy i studentów poznańskich uczelni do skorzystania ze wsparcia finansowego na organizację staży. Dla kogo:

 • Organizatorem stażu może być firma mająca siedzibę (oddział lub biuro) w Poznaniu
 • Stypendystąmoże być student poznańskiej uczelni zamieszkały w Poznaniu, który zostanie przyjęty na staż przez organizatora stażu. Wyjątkowo możliwe jest przyznanie stypendium osobie nieposiadającej miejsca zamieszkania w Poznaniu, jeśli spełnione są wszystkie pozostałe warunki.

Cel programu:

 • Wsparcie poznańskich studentów i ułatwienie im zdobycia atrakcyjnych miejsc stażowych, a następnie miejsc pracy w poznańskich firmach.
 • Wsparcie dla firm, pozwalające obniżyć koszty organizacji staży.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy - po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty przez organizatora stażu i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez 6 miesięcy.

Stypendium:

 • Przyznawane na maksymalnie 6 miesięcy.
 • Kwota stypendium może być przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, jak np. koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania.

Wnioski:

 • Wniosek składa organizator stażu wraz z kandydatem na stypendystę
 • Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań

Podstawa prawna:

https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/viii-101-viii-2019,78504/

oraz

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/426-2019-p,k,426-2019-P/

Kontakt, bliższe informacje:

 • Edyta Fila, tel. 61 878 4994, e-mail: edyta_fila@um.poznan.pl
 • sekretariat BOI, tel. 61 878 5428, e-mail: inwestor@um.poznan.pl

* Jeśli potrzebujesz więcej informacji w języku angielskim, to zapraszamy do pobrania pliku FAQ: the programme of scholarships for students in Poznan

Załączniki