Zachęty inwestycyjne

Zachęty inwestystycjne w Poznaniu obejmują zróżnicowane działania. Do najciekawszych należą np. wsparcie w uzyskaniu decyzji administracyjnych, employer branding czy dostsowanie transportu miejskiego do potrzeb pracodawcy.

I Indywidualna obsługa projektów, wyznaczenie "project managera" - osoby dedykowanej do projektu, pomocnej w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji

II Przygotowanie inwestycji

 • przedstawienie najważniejszych danych (rynek pracy, liczba studentów i absolwentów, udostępnienie wszelkich informacji i danych potrzebnych inwestorowi)
 • organizacja wizyty inwestora w Poznaniu
 • organizacja spotkań z Prezydentem, przedstawicielami różnych urzędów w Poznaniu, wyjaśnienie roli poszczególnych urzędów, ułatwienie kontaktów z urzędami i instytucjami administracji publicznej na terenie Miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej,

III Przygotowanie do rozpoczęcia działalności

 • zebranie ofert nieruchomości/powierzchni biurowej spełniających wymogi inwestora
 • wsparcie w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę, pozwoleń na zatrudnienie cudzoziemców
 • współpraca z inwestorem w zakresie promocji projektu inwestycyjnego realizowanego w Poznaniu.

IV Wsparcie w zakresie poszukiwania pracowników

 • employer branding poprzez organizowanie konferencji prasowych, dystrybuowanie materiałów do lokalnych mediów, przez media społecznościowe oraz stronę http://www.poznan.pl
 • wdrażanie niestandardowych rozwiązań w celu rekrutacji najlepszych pracowników, np. organizacja eventów, konkursów dla kandydatów na określone stanowiska
 • pomoc w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i biurami karier, prowadzonymi przez uczelnie,
 • wsparcie współpracy inwestora z uczelniami, np. stworzenie lub dostosowanie programów zajęć do potrzeb inwestora,
 • bezpłatna pomoc Powiatowego Urzędu Pracy.

V Współpraca z inwestorem po uruchomieniu projektu

 • pomoc w uzyskaniu grantów państwowych
 • regularne spotkania w celu poznania potrzeb inwestorów i aktualnych wyzwań rynkowych
 • dostosowanie transportu publicznego do potrzeb dużych pracodawców
 • stypendia na staże dla studentów w poznańskich firmach