ZaGRAjmy w Wielkopolsce

W związku z sytuacją epidemiczną na świecie, Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania, na podstawie punktu 7 podpunkt 2 Regulaminu naboru studiów game dev na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego organizowane przez Biuro Obsługi Inwestorów Miasta Poznania, odstępuje od przeprowadzenia naboru na Nordic Game Conference realizowanego w dniach 27-29.05.2020. Jest to jednoznaczne z anulowaniem wyników opublikowanej listy rankingowej na targi Nordic Game Conference. O dalszych krokach w projekcie będziemy informować na bieżąco. W razie pytań, prosimy o maile na adres: gamedev@um.poznan.pl.


Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania zakończyło I nabór na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego podczas wydarzenia Nordic Game Conference, odbywającego się w Malmo w Szwecji w dniach 27-29.05.2020. 

W załączniku lista rankingowa podmiotów zakwalifikowanych do udziału w Nordic Game Conference. 

Nabór trwał od 3.02.2020 od godz. 12 do 14.02.2020 do godziny 23:59.

Nabór zaadresowany do wielkopolskich przedsiębiorców działających w branży game development, których działalność wpisuje się Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski 2015 - 2020, Rozwój oparty na ICT.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu

Załączniki


"ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego"

Całkowita wartość projektu: 1 902 101,52 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych: 1 393 924,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 184 835,40

Projekt realizowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu

Przedmiotem projektu jest promocja gospodarcza wielkopolskiego sektora IT poprzez udział w zagranicznych wydarzeniach targowych dla branży "game development". W ramach projektu przewidziano udział w 3 zagranicznych wydarzeniach targowych.

Na każdym z wydarzeń Miasto Poznań zorganizuje wspólne stoisko dla wybranych w drodze otwartego naboru producentów gier i firm z branży "game development" (założono, że będą to nie tylko producenci gier, ale również urządzeń komputerowych i mobilnych wykorzystywanych w grach), którzy będą promować Wielkopolskę jako region innowacyjny i atrakcyjny dla firm z sektora IT.

Ponadto w ramach kampanii promocyjnej regionu przewidziano organizację spotkań z lokalnymi dziennikarzami podczas wyjazdów na wydarzenia targowe oraz organizację pobytu w Poznaniu dla zagranicznych dziennikarzy piszących w branżowych czasopismach ukazujących się na wybranych rynkach. Wnioskodawca zakupi również artykuły sponsorowane w wyspecjalizowanych czasopismach.

Wymienione działania będą ukierunkowane na promocję Wielkopolski jako dobrego miejsca do prowadzenia przedsiębiorstwa i poszukiwania partnerów biznesowych, a także budowanie opinii o innowacyjności Wielkopolski, w oparciu o zdanie rynkowych publicystów.


ANKIETA DLA POZNAŃSKICH STUDIÓW GAMEDEV

Jednym z materiałów promocyjnych podczas realizacji projektu "ZaGRAjmy w Wielkopolsce" będzie katalog prezentujący potencjał poznańskiego środowiska game development. W publikacji zamieścimy wizytówki poznańskich studiów, ale także opiszemy inne inicjatywy aktywizujące branżę. Aby katalog był materiałem maksymalnie aktualnym oraz przydatnym, zachęcamy do wypełnienia ankiety. Dane, którymi się z nami podzielicie, posłużą Poznańskiej Gildii Graczy do uzupełnienia Bazy Poznańskiego Gamedevu oraz staną się naszym głównym źródłem informacji o kondycji i zaangażowaniu branży gamedev w Poznaniu.

ANKIETA DOSTĘPNA JEST TUTAJ.


Na początku lipca Bartosz Guss Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę na promocję gospodarczą Wielkopolski.

Miasto Poznań przeznaczy środki unijne w wysokości prawie 2 milionów złotych na wsparcie branży game development, aby promować na arenie międzynarodowej lokalne studia produkcji gier komputerowych.

Obszerna relacja jest dostępna TUTAJ.


Chcesz dowiedzieć się więcej o "ZaGRAjmy w Wielkopolsce"? Napisz do nas!

gamedev@um.poznan.pl