Rusza przebudowa ul. Podolańskiej pomiędzy nowymi wiaduktami

W rejonie ulic Lutyckiej i Golęcińskiej powstaną nie tylko nowe wiadukty nad torami kolejowymi, ale zmieni się również okoliczny układ drogowy. Gruntownie przebudowana zostanie ulica Podolańska, która od 10 kwietnia (środa) nie będzie przejezdna.

Rusza przebudowa ul. Podolańskiej pomiędzy nowymi wiaduktami - grafika artykułu
Rusza przebudowa ul. Podolańskiej pomiędzy nowymi wiaduktami

- Docelowo przebudujemy ul. Podolańską na całym odcinku od ul. Lutyckiej do Wojska Polskiego, powstanie również przedłużenie do ul. Szczawnickiej, które poprowadzone zostanie pod wiaduktem w ciągu ul. Lutyckiej. Ul. Podolańska zyska nową nawierzchnię, po wschodniej stronie powstanie chodnik, a po zachodniej droga rowerowa i chodnik oddzielone od jezdni pasem zieleni. Przebudowane zostaną także przystanki autobusowe - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Na czas robót budowlanych ul. Podolańska będzie wyłączona z ruchu. Od 10 kwietnia nieprzejezdny będzie odcinek od wjazdu do Izby Wytrzeźwień do ul. Wojska Polskiego. Objazd wyłączonego odcinka będzie możliwy ulicami Golęcińską i Lutycką. Zachowany zostanie dojazd do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych od ul. Golęcińskiej oraz budynków w rejonie Izby Wytrzeźwień od strony ul. Lutyckiej. W początkowym etapie prac piesi będą mogli nadal korzystać z chodnika od strony ul. Golęcińskiej. W kolejnych wykonawca będzie wyznaczał tymczasowe ciągi. W związku z zamknięciem ulicy, zmieni się również trasa przejeżdżających tędy autobusów. Szczegóły na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Prosimy o zachowanie ostrożności w sąsiedztwie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na oznakowanie.

Obecnie prace budowlane prowadzone są w miejscu powstającego wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej. To głównie roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu do budowy konstrukcji wiaduktu, trwa również przebudowa kolizji sieci teleinformatycznych i energetycznych. Przypominamy, że obowiązuje tam czasowa organizacja ruchu. Zgodnie z zapowiedziami, tej wiosny rozpoczną się prace związane z budową wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej. Wykonawca przejął już plac budowy i przygotowuje się do rozpoczęcia zasadniczych robót.

Budowa wiaduktów w ciągu ul. Lutyckiej i Golęcińskiej to ważna inwestycja dla mieszkańców północno-zachodniej części Poznania. Zlikwidowane zostaną uciążliwe przejazdy kolejowe na trasie łączącej Poznań z Piłą. Nad torowiskiem przy ul. Lutyckiej wybudowana zostanie także kładka pieszo-rowerowa, która zapewni bezpieczny i wygodny dostęp do zielonych terenów rekreacyjnych w rejonie pobliskiego fortu oraz do osiedli mieszkaniowych na Strzeszynie. Oprócz ul. Podolańskiej, przebudowana zostanie ul. Szczawnicka na odcinku od ul. Lutyckiej do ul. Podolańskiej, a skrzyżowanie z ul. Lutycką zyska sygnalizację świetlną. Ponadto pod wiaduktem, po obu stronach, równolegle do torów kolejowych powstaną ciągi pieszo-rowerowe. Z kolei nowy wiadukt w ciągu ul. Golęcińskiej powstanie na północ od obecnego przejazdu przez torowisko kolejowe, czyli bliżej ul. Lutyckiej. Wraz z nim także przebudowane także zostaną drogi dojazdowe, powstanie infrastruktura pieszo-rowerowa. Na skrzyżowaniu ul. Podolańskiej z ul. Wojska Polskiego i nowym śladem ul. Golęcińskiej zaprojektowane zostało rondo, z którego będzie można wjechać np. na wiadukt w kierunku Strzeszyna. W ramach inwestycji przebudowane zostanie także rondo na skrzyżowaniu ulic Literackiej i Koszalińskiej.

Inwestycja realizowana jest przy współpracy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe.