Płatne parkowanie na kolejnych ulicach Łazarza

Zgodnie z zapowiedzią od najbliższego poniedziałku, 17 maja 2021, rozpocznie się pobieranie opłat za postój na ośmiu ulicach łazarskiej Strefy Płatnego Parkowania. Postój aut będzie płatny na tych ulicach, na których wykonane zostało niezbędne oznakowanie pionowe i poziome.

Prace na ul. Żeromskiego

Trwa budowa ul. św. Wawrzyńca na Jeżycach, na odcinku pomiędzy ulicami Żeromskiego i Kościelną. W najbliższych dniach prowadzone będą roboty związane z przekopem przez ul. Żeromskiego, przez które konieczne są zmiany organizacji ruchu.

Wraca przejazd przez tarczę ronda Rataje w rejonie ul. Jana Pawła II

W nocy z 7 na 8 maja, czyli z piątku na sobotę, zmieni się tor jazdy na przebudowywanym rondzie Rataje. W rejonie ul. Jana Pawła II pojazdy powrócą na północną część pierścienia ronda, czyli od ul. Jana Pawła II. Tymczasowy przejazd przesunięty w kierunku ronda Śródka zostanie wyłączony z ruchu, a następnie rozebrany.

Przebudowa ul. Łużyckiej i częściowe uruchomienie tzw. Nowej Naramowickiej

W połowie maja rozpocznie się kolejny etap budowy trasy tramwajowej na Naramowice obejmujący ul. Łużycką. Jednocześnie uruchomiona zostanie część tzw. ul. Nowej Naramowickiej, by utrudnienia były mniej dotkliwe dla mieszkańców. Zmian organizacji ruchu należy się spodziewać także w dniach 7-9 maja przy skrzyżowaniu ul. Szelągowskiej i Winogrady, a w rejonie ul. Dworskiej wytyczone zostaną dodatkowe przejścia dla pieszych.

Strefa Płatnego Parkowania - zmiany na Łazarzu

Od najbliższego poniedziałku, 10 maja, zaczną się zmiany na ul. Potockiej. Już teraz odcinek pomiędzy ul. Głogowską i Lodową stanie się jednokierunkowy. Ma to związek z modernizacją sygnalizacji świetlnej na ul. Głogowskiej. Wyeliminuje to przejazdy kierowców spoza Łazarza, spowoduje uspokojenie ruchu i umożliwi przeniesienie parkowania z chodnika na jezdnię.

Remont nawierzchni ul. Dolna Wilda

Po majówce, 4 maja, rozpocznie się kolejny remont nawierzchni jezdni zaplanowany na ten rok. Prace będą prowadzone na ul. Dolna Wilda w rejonie skrzyżowania z ruchem okrężnym pod wiaduktem w ciągu ulicy Hetmańskiej oraz na południe od wiaduktu, w kierunku ul. Wspólnej.

Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie

Po majówce rozpocznie się pobieranie opłat za postój na sześciu ulicach wildeckiej Strefy Płatnego Parkowania. Postój aut będzie płatny na tych ulicach, na których wykonane zostało niezbędne oznakowanie pionowe i poziome.

Tramwaj na Naramowice - prace przy Lechickiej i na Wilczaku

Trwa budowa trasy tramwajowej na Naramowice. Postęp prac wiąże się z utrudnieniami wynikającymi z konieczności wprowadzania zmian organizacji ruchu. W najbliższy weekend dotyczyć będą rejonu węzła Lechicka/Naramowicka, a od 4 maja kolejnego odcinka ul. Szelągowskiej, gdzie budowana jest infrastruktura związana z kablem zasilającym trasę.

Strona 1 2 32