Wykonawca przebudowy ul. Św. Marcin między ul. Gwarną a mostem Uniwersyteckim prowadzi także prace na ul. Towarowej, gdzie zmienia się torowisko tramwajowe i przystanki. Na 26 września (poniedziałek) planowane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu w tym rejonie miasta.
Na granicy Poznania i Plewisk trwa budowa węzła przesiadkowego z bezkolizyjnym przejazdem pod torami kolejowymi. Ze względu na postęp prac, konieczna jest zmiana organizacji ruchu dla pieszych, która wprowadzona zostanie 15 września (czwartek).
Strona 1 2 73