Aby uzyskać zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych, należy złożyć 6 egzemplarzy projektu w siedzibie Miejskiego Inżyniera Ruchu, znajdującej się przy pl. Kolegiacki 17, w Poznaniu (w punkcie kancelaryjnym na parterze).

Podczas cotygodniowych posiedzeń Zespołu Opiniowania Projektów Organizacji Ruchu każdy projekt będzie podlegać opiniowaniu przez Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Straż Miejską, a następnie zostanie zatwierdzony lub odrzucony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej