Drogi powiatowe, drogi wojewódzkie, drogi krajowe

Aby uzyskać zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych, należy złożyć 5 egzemplarzy projektu w siedzibie Miejskiego Inżyniera Ruchu, znajdującej się przy ul. 3 Maja 46 w Poznaniu (w punkcie kancelaryjnym na parterze).

Podczas cotygodniowych posiedzeń Zespołu Opiniowania Projektów Organizacji Ruchu (w każdy wtorek) każdy projekt będzie podlegać opiniowaniu przez Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Straż Miejską, a następnie zostanie zatwierdzony lub odrzucony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.

W przypadku projektów organizacji ruchu obejmujących drogi o kategorii powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej, wnioskodawca winien ponadto uzyskać i dostarczyć do Miejskiego Inżyniera Ruchu opinię Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a w przypadku dróg o różnych organach zarządzających ruchem - opinię organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Drogi gminne
  • Aktualnie wyświetlana strona - Drogi powiatowe, drogi wojewódzkie, drogi krajowe