Sygnalizacje świetlne

W Poznaniu działa 320 sygnalizacji świetlnych. Każdego dnia pomagają one regulować ruch na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, wykorzystując coraz bardziej zaawansowane technologie. Sterowniki sygnalizacji współpracują również z pojazdami komunikacji publicznej, ułatwiając im przejazd przez zatłoczone skrzyżowania. Sygnalizacja jest jednym z najważniejszych elementów systemu ITS (Inteligentny System Transportowy), wspierającego zarządzanie ruchem na ulicach w centralnej części Poznania. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego to najważniejsze zadanie, które ma spełniać sygnalizacja świetlna. Jej instalacja odbywa się najczęściej w miejscach o dużym natężeniu ruchu, słabej widoczności lub tam, gdzie dochodzi do dużej liczby zdarzeń drogowych. Decyzję o budowie sygnalizacji podejmuje Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy oddziale Miejskiego Inżyniera Ruchu, w której skład, oprócz MIR, wchodzą przedstawiciele ZDM, ZTM, MPK, policji i straży miejskiej. Komisja rozpatruje również wnioski o montaż sygnalizatorów zgłoszone przez mieszkańców za pośrednictwem rad osiedli. 

Bez sygnalizacji ani rusz, czyli jak to działa

Drugim zadaniem "świateł" na poznańskich ulicach jest wspomaganie zarządzania ruchem. Aby skutecznie spełniać tę rolę, sygnalizacja świetlna z programem stałoczasowym jest zastępowana sygnalizacją akomodacyjną, to jest zależną od natężenia ruchu. W systemie stałoczasowym sygnalizatory zaprogramowane są w taki sposób, aby sygnały czerwony i zielony były nadawane przez z góry ustalony czas. Rozwiązanie to ma tę wadę, że nie uwzględnia zmieniającego się natężenia ruchu pojazdów. Skutkiem tego są sytuacje, w których na przykład podporządkowany wlot skrzyżowania będzie otrzymywał cyklicznie zielone światło, pomimo, że nie będzie na nim samochodów, a na drodze głównej na możliwość przejazdu czekać będzie rosnąca kolejka aut. I w drugą stronę - dojeżdżający do pustego skrzyżowania kierowca zatrzyma się na świetle czerwonym, mimo że "nic nie jedzie", bo akurat upłynął czas nadawania sygnału zielonego.

Komunikacja uprzywilejowana

Wszystkie autobusy i tramwaje MPK Poznań wyposażone są w urządzenia VDV. Są to radiowe nadajniki, które komunikują się ze sterownikami sygnalizatorów, informując je o odległości pojazdu od skrzyżowania i czasie zbliżania się do niego. W odpowiedzi sterownik przypisuje pojazdowi priorytet i może wydłużyć nadawanie sygnału zielonego dla kierunku, z którego nadjeżdża tramwaj lub autobus, bądź przyspieszyć zmianę ze światła czerwonego na zielone. Usprawnia to przejazd przez zatłoczone skrzyżowania, co szczególnie w godzinach szczytu przynosi pasażerom wymierną czasową korzyść. W system łączności z pojazdami komunikacji miejskiej wyposażone są wszystkie sygnalizacje na obszarze objętym ITS. ZDM instaluje urządzenia VDV również na sygnalizacjach poza ITS. 

Zmiany na lepsze

Oprócz instalowania nowych sygnalizacji ZDM każdego roku prowadzi szereg prac związanych z modernizacją i poprawą działania tych już istniejących. Najważniejsze z nich to korekty programów sterujących, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy ruchu pojazdów transportu zbiorowego, pieszych i rowerzystów. Na przestrzeni roku od lipca 2017 do czerwca 2018 na terenie miasta przeprowadzono 78 zmian korygujących pracę sygnalizacji, a do końca 2018 roku zaplanowano 44 kolejne. Sygnalizatory są również dostosowywane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. W wybranych miejscach w centrum Poznania instalowane są urządzenia akustyczne oraz przyciski o rozszerzonej funkcjonalności. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą łatwiej odnaleźć sygnalizator z przyciskiem, zorientować się w topografii przejścia dla pieszych, które chcą pokonać, a nawet wydłużyć czas nadawania światła zielonego.