Katalog mebli miejskich

Katalog mebli miejskich

Katalog mebli miejskich Poznania jest opracowaniem mającym na celu uporządkowanie podstawowych elementów małej architektury umieszczanych w  przestrzeni publicznej miasta.

Głównym jego założeniem jest stosowanie rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych oraz ograniczonych w ilości.

Katalog pozwala na stosowanie określonych elementów bez dodatkowej akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków, Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Wizerunku Miasta oraz Zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki.

Dopuszcza się stosowanie innych wzorów (indywidualnych rozwiązań) w ramach całościowych realizacji projektowych. Wzory te muszą być zaakceptowane przez Zespół ds. ładu przestrzennego i estetyki lub Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta.

Załączniki