Strefa Płatnego Parkowania

Zwiększenie rotacji parkujących samochodów, łatwiejsze znalezienie miejsca postojowego czy też ograniczenie natężenia ruchu aut to efekty wprowadzanie stref ograniczonego postoju pojazdów. W Poznaniu Strefa Płatnego Parkowania obejmuje Stare Miasto, Jeżyce i teren sąsiadujący z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. W najbliższych latach SPP zostanie poszerzona o Wildę i Łazarz.

O Strefie Płatnego Parkowania:

Znalezienie miejsca postojowego w ścisłym centrum to dla kierowców nie lada wyzwanie, szczególnie, że każdego roku rośnie liczba samochodów poruszających się po poznańskich ulicach. W 2017 roku w stolicy Wielkopolski na 1000 mieszkańców zarejestrowanych było 790 pojazdów (dla porównania w 2010 roku wskaźnik ten wynosił 516 pojazdów). W tej sytuacji konieczne staje się uregulowanie parkowania w najbardziej zatłoczonych częściach miasta.

Korzyści z wprowadzenia SPP

Wprowadzenie opłat za postój zwiększa rotację aut. Oznacza to, że kierowcy rzadziej parkują samochody na długi czas, ograniczając go do minimum. Dzięki temu kolejnym osobom łatwiej jest znaleźć wolne miejsce. Objęcie danego obszaru Strefą Płatnego Parkowania wymaga dostosowania do niej organizacji ruchu - miejsca postojowe muszą być wyznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, co oznacza likwidację tych nielegalnych, położonych zbyt blisko przejść dla pieszych i skrzyżowań. W ten sposób zwiększa się bezpieczeństwo pieszych, a przestrzeń miejska zyskuje na estetyce. Ponadto ograniczenie parkowania w centrum promuje korzystanie z transportu zbiorowego, wpływając na zmniejszenie natężenia ruchu.

Rozwój i historia SPP w Poznaniu

Kluczowym czynnikiem decydującym o wprowadzeniu płatnego parkowania jest średnie napełnienie miejsc parkingowych. W Poznaniu przyjęto, że badany obszar powinien zapewniać od 10 do 30% wolnych miejsc postojowych w godzinach szczytu. Jeżeli odsetek ten jest mniejszy, należy rozważyć wprowadzenie opłat za postój. W przypadku Wildy i Łazarza, czyli dzielnic, dla których projektowane jest wprowadzenie SPP, poziom średniego napełnienia miejsc parkingowych zbliża się, a niekiedy przekracza 100%. Oznacza to, że postój aut odbywa się na wszystkich legalnych miejscach parkingowych oraz tych wykorzystywanych do tego celu niezgodnie z przepisami.

Początki Strefy Płatnego Parkowania w Poznaniu sięgają roku 1993, kiedy to Rada Miasta uchwaliła jej wprowadzenie na terenie Starego Miasta. Obecnie Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu obejmuje teren osiedli Stare Miasto, Jeżyce oraz fragment osiedla Św. Łazarz w sąsiedztwie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Do końca 2018 roku gotowe będą projekty wprowadzenia SPP na Wildzie i Łazarzu. Ich wdrożenie zaplanowane zostało na lata 2019 - 2021.