Gminny Program Rewitalizacji

5 grudnia 2017 Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LVIII/1091/VII/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania". Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Poniżej przedstawiamy link do treści przyjętej uchwały, dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania oraz załącznika graficznego przedstawiającego podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.