"Dolina Krzyżanki" pomiędzy ul. Słupską i Sianowską, II etap oraz mpzp dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej, II etap- 28 września 2017

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu oraz dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionych projektów planów, odbędzie się w czwartek, 28 września 2017 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół nr 1, przy ul. Leśnowolskiej 35 w Poznaniu.

Kontakt: kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Adam Kijowski, tel. 61/845 50 64, kontakt: Agnieszka Ambroziak i Grażyna Frączek, tel. 61/845 50 65.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61/878 15 03

Konsultacje społeczne - zbieranie opinii na temat obu projektów planów potrwają od 28 września 2017 r. do 13 października 2017 r. 

Zapraszamy na spotkanie i zachęcamy do przesyłania swoich uwag do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej