Konsultacje społeczne MPU - od sierpnia 2020 online

W dniu 24 czerwca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwana Tarczą 4. Ustawa ta wprowadziła również zmiany w zasadach procedowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach tych zmian ustawodawca między innymi dopuścił możliwość organizacji dyskusji publicznych w trybie zdalnym. W związku z powyższymi zmianami w przepisach, od początku sierpnia br. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zmienia zasady organizacji wyłożeń projektów mpzp do publicznego wglądu. W związku z powyższą sytuacją zmieniają się także zasady prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych.

Pierwszy etap konsultacji społecznych:

Pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych organizowany jest po podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały o przystąpieniu do prac nad projektem mpzp. Etap pierwszy, co do zasady, obejmować będzie publikację materiałów informacyjnych oraz wyznaczenie terminu zbierania wniosków do projektu planu miejscowego. Materiały każdorazowo będą publikowane na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl).

Drugi etap konsultacji społecznych:

Drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych organizowany jest w momencie, gdy gotowa jest koncepcja projektu (powstała między innymi na podstawie wniosków zebranych na pierwszym etapie), a przed skierowaniem projektu do tzw. opiniowania i uzgadniania. Konsultacje społeczne na drugim etapie będą obejmowały publikację materiałów informacyjnych oraz termin zbierania opinii o projekcie. Na tym etapie, jeśli będzie taka potrzeba, przewidujemy także organizację spotkań informacyjnych w trybie zdalnym (platforma ZOOM). Niezbędne dane do udziału w spotkaniu zdalnym będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy), na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej     w Poznaniu (www.mpu.pl) oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/mpu.poznan/). W spotkaniu zdalnym będzie można wziąć udział korzystając z opublikowanego linku internetowego dyskusji lub przez zalogowanie się na platformie ZOOM przy pomocy id i hasła dyskusji również wcześniej opublikowanych.

Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna:

Zmiany w przepisach dotyczących sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dużym stopniu dotyczą zasad organizacji wyłożeń projektów oraz dyskusji publicznych. Podobnie jak na drugim etapie konsultacji społecznych, dyskusje publiczne dotyczące projektów mpzp będą organizowane w trybie zdalnym (również na platformie ZOOM). Informacje niezbędne do udziału w dyskusji będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (www.mpu.pl) w Poznaniu oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/mpu.poznan/).

 Dyskusja publiczna w trybie zdalnym będzie przebiegała w następującym porządku: każda dyskusja będzie się rozpoczynać informacją o zasadach jej prowadzenia, przekazanych przez moderatora, w następnej kolejności odbywać się będzie prezentacja projektu, a na końcu będzie czas na zadawanie pytań czy zabranie głosu w dyskusji.

UWAGA! Dyskusje publiczne organizowane zdalnie będą nagrywane, co ma zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności sporządzania protokołu z dyskusji oraz zapewnienie sprawnego i niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji. Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy o wyłączeniu kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na czacie trwającym w czasie dyskusji zdalnej na platformie ZOOM. Nagrania z dyskusji nie będą archiwizowane i będą usuwane niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z dyskusji.

 W przypadku braku możliwości udziału w dyskusji prowadzone w trybie zdalnym, istnieje możliwość konsultacji z zespołem projektowym w ramach wyłożenia projektu mpzp do publicznego wglądu. Z projektem będzie można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w dni robocze (w godzinach od 9 do 13). Ze względu na pandemię COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica lub inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Pracowni lub założenie rękawiczek ochronnych.

 Wnioski, opinie, czy uwagi do projektów mpzp składać należy pisemnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek / opinia / uwaga dotyczą. Można je składać drogą pocztową, mailową lub ewentualnie złożyć osobiście w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Dane kontaktowe Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

ul. Za Bramką 1
61-842 Poznań
e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
www.mpu.pl

elektroniczna skrzynka podawcza: MPU_Poznan/SkrytkaESP

Punkt informacyjny: 61 63-96-460

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej