Raport z I etapu konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

Zakończył się I etap konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.

Plan Mobilności oraz Polityka Mobilności zastąpi dokumenty, które obecnie regulują kwestie transportu w Poznaniu - m.in. Politykę Transportową Miasta z 1999 r. i programy realizacyjne, takie jak Program Rowerowy z 2017 r. oraz uwględni Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2025 oraz kwestie parkowania i rozwoju sieci drogowej. Większość z nich wymaga aktualizacji i nowego, obszernego przeanalizowania tematu.

Plan Mobilności będzie kompleksowym dokumentem, który obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta Poznania oraz wskaże dalsze kierunki ich rozwoju.W tworzeniu dokumentu będą brać udział zarówno eksperci, jak i przedstawiciele różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników jest dla nas bardzo istotny.
Powstanie on do listopada 2020 roku.

Na potrzeby projektu została stworzona dedykowana strona internetowa www.poznan.pl/mobilnosc oraz identyfikacja wizualna.

W I etapie konsultacji społecznych 13 stycznia 2020 r. organizatorów konsultacji można było spotkać także na mieście, przy ul. Półwiejskiej - w specjalnym punkcie informacyjnym, w którym można było pobrać materiały nt. Planu Mobilności oraz ulotki informacyjne dotyczące konsultacji społecznych Planu. 14 stycznia 2020 r. odbyły się spotkania z:

 - przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek wraz z ekspertami,

- przedstawicielami rad osiedli.

15 stycznia 2020 r. zorganizowano spotkanie, w ktorym uczestniczyli przedstawiciele organizacji reprezentujących interesy określonych grup spolecznych, a 16 stycznia 2020 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem mieszkańców.

16 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej przeprowadziło również spotkania konsultacyjne dla dzieci i młodzieży, ktore odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 75. Podczas spotkań pracowano z dziećmi z wykorzystaniem metod animacyjnych dostosowanych do tematu oraz wieku uczestników. Wykorzystano: budowanie wizji Poznania 2030 roku, dyskusję wokoł plakatów, samodzielne odpowiedzi dzieci.

Raport z I etapu konsultacji pokazuje efekty pracy w poszczególnych grupach z określeniem priorytetów od najwyższych do najniższych z uwzględnieniem: bezpieczeństwa, komunikacji miejskiej, parkowania, jakości powietrza, zieleni, dostosowania przestrzeni do potrzeb osób starszych i sob z niepełnosprawnością, a także wielu innych postulatów.

Pod koniec marca 2020 rozpocznie się II etap konsultacji społecznych, na który już teraz serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy za udział w I etapie konsultacyjnym.

Poniżej zamieszamy raport z I etapu konsultacji społecznych i zachęcamy do zapoznania się z nim.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej