Raport z konsultacji społecznych dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad i warunków stosowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, czyli tzw. uchwały krajobrazowej

Od 25 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. trwały konsultacje społeczne Wydziału Urbaniastyki i Architektury w sprawie zasad i warunków stosowaia obiektów malej architekltury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń czyli tzw. uchwały krajobrazowej.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się 25 kwietnia 2019 r. spotkaniem otwartym w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania dla wszystkich zainteresowanych, szczególnie dla przedstawicieli branży reklamowej.W ramach konsultacji społecznych odbyły się jeszcze dwa spotkania otwarte w dniach 4 i 5 czerwca 2019 r. adresowane dla poszczególnych Rad Osiedli oraz ich mieszkańców.

4 czerwca br.  zapraszono Rady Osiedli oraz mieszkańców zamieszkujących obszar Staromiejski oraz Centrum i historyczne dzielnice - osiedla: Stare Miasto, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Górczyn, Stary Grunwald, Jeżyce, Sołacz, Stare Winogrady , a 5 czerwca br. Rady Osiedli i zamieszkujących obszar zurbanizowany i przyrodniczy  - spotkanie było dedykowane dla pozostałych poznańskich osiedli.

Celem przeprowadzanych konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców Poznania na temat projektu uchwały oraz opinii osiedli jako ambasadorów projektu Miasta.

Podczas konsultacji można było również składać uwagi i propozycje do projektu uchwały w formie elektronicznej na adres: krajobrazowa@um.poznan.pl.

Informacje dotyczące projektu uchwały, projekt uchwały "krajobrazowej", załączniki, broszury krajobrazowe dostępne są na specjalnie dedykowanej uchwale krajobrazowej stronie,gdzie możecie się Państwo w dalszym ciągu z nimi zapoznać.

Podczas spotkań i pocztą elektroniczną zgłoszonych zostało prawie 300 uwag i komentarzy. Wydział Urbanistyki i Architektury  dokładnie je przeanalizował i odniósł się do wszystkich konkretnych wniosków, które otrzymał, odbył kolejne wizje w terenie oraz wykonał nowe lub powtórzył już wykonane analizy z uwzględnieniem innych parametrów. Naniesione zmiany w projekcie uchwały, zgodnie z przyjętym trybem pracy, należało także omówić z Zespołem ds. przygotowania uchwały krajobrazowej (powołanym zarządzeniem Nr 741/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 października 2016 r.).

Poniżej zamieszczamy raport z konsultacji społecznych wraz z załącznikiem zawierającym odniesienia do złożonych uwag i wniosków.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz dokumentami dotyczącymi uchwały krajobrazowej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej