Witamy w ładnych rzeczach

Pracownia Ekonomii Społecznej "ładne rzeczy" mieści się na ul. Św. Marcin 57.

Zapraszamy w jej progi zarówno podmioty ekonomii społecznej - organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, spółki non profit - jak i mieszkańców.

Co się dzieje w Pracowni:

  • prezentacja produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej
  • informowanie i działania edukacyjne, a także spotkania, warsztaty i seminaria poświęcone tematowi ekonomii społecznej,
  • spotkania z osobami pracującymi w sektorze ekonomii społecznej,
  • wydarzenia pozwalające na nawiązywanie kontaktów sektora ekonomii społecznej z biznesem,
  • spotkania z uczniami ze szkół biorących udział w projekcie,
  • wizyty studyjne
  • i dużo, dużo więcej...

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 16.00, dodatkowe wydarzenia poza godzinami otwarcia ustalane na bieżąco.

Profil FB: www.facebook.com/ladnerzeczypes/

Kontakt mailowy: renata_lewicka@um.poznan.pl, zuzanna_kwiatkowska@um.poznan.pl

Pracownia powstała w ramach projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej", którego celem jest wzrost znaczenia Ekonomii Społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym Miasta Poznania. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Lider projektu: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Partner: Miasto Poznań.