Czym są standardy ochrony drzew?

Dlaczego ochrona drzew jest tak ważna?

Drzewa stanowią bardzo ważny element zielonej infrastruktury naszego otoczenia. Produkują tlen, oczyszczają powietrze, obniżają temperaturę powietrza, regulują jego wilgotność, poprawiają mikroklimat. Tworzą także siedliska, są miejscem schronienia i źródłem pokarmu dla wielu organizmów. Należy również wspomnieć o wartościach kulturowych drzew takich jak dostarczanie bodźców estetycznych, możliwości do rekreacji i turystyki czy inspiracji dla kultury i sztuki.

Jaka jest specyfika ochrony drzew w mieście?

Miasta, których powierzchnie szczelne ograniczają możliwość rozwoju terenów zielonych, muszą w szczególny sposób zadbać o istniejącą zieleń, w tym drzewa. Aby zieleń miała szansę odgrywać ważną rolę, musi pozostać żywa i w dobrej kondycji zdrowotnej.

W Poznaniu pomóc mają w tym przyjęte standardy ochrony drzew

Wsparciem procesu ochrony drzew jest Zarządzenie nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.05.2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew (link). Opracowane standardy bazują na wiedzy eksperckiej oraz dotyczą zagadnień związanych z ochroną i utrzymaniem drzew ujętych w trzech dokumenty:

1. "Standard cięcia i pielęgnacji drzew", który stanowi opis wytycznych, procedur i technik stosowanych w pracach z drzewami, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz zachowanie integralności i dobrostanu drzewa.

2. "Standard inspekcji i diagnostyki drzew", który określa zasady oceny drzew oraz nadaje strukturę i określa procedury związane z oceną drzew, w celu obniżenia ryzyka wykonywanych prac w otoczeniu drzew.

3. "Standard ochrony drzew w procesie inwestycyjnym", który przedstawia sposób skutecznej ochrony drzew i innych form zieleni w ramach realizowanych procesów inwestycyjnych, zarówno na obszarze inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania.

Kto jest zobowiązany do stosowania tych zapisów?

Zapisy obowiązują podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Miasta Poznania, w tym komórki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne i spółki miejskie. Jednocześnie dokumenty należy traktować jako propozycję dobrych praktyk dla właścicieli i zarządzających nieruchomościami niebędącymi we władaniu Miasta Poznania ponieważ...

...wszyscy możemy chronić drzewa!

Troska o drzewa powinna stanowić istotny element świadomości mieszkańców Poznania oraz lokalnych zarządców takich jak wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czy firmy deweloperskie. W konsekwencji, zarówno w procesie cięcia i pielęgnacji, inspekcji i diagnostyki drzew, a także w trakcie całego procesu inwestycyjnego konieczna jest zmiana podejścia i priorytetów społecznych. Wiąże się to przede wszystkim z postrzeganiem drzew jako stałych i ważnych elementów przestrzeni, w której żyjemy i którą zarządzamy.

WAŻNE!

Będąc mieszkańcem Poznania jesteś głównym użytkownikiem terenów zielonych. Możesz więc mieć duży wpływ na działania podejmowane przez Urząd poprzez:

Zapoznaj się z ulotką o standardach

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej