BaltCity Prevention

BaltCityPrevention to projekt realizowany dla Miasta Poznania w zakresie przedciwdziałania uzaleznieniom wśród młodzieży.

Szczegóły projektu - wkrótce.