BIM czyli Building Information Modeling (modelowanie informacji o budowaniu)
Opiera się na elektronicznym zapisie pełnej wiedzy i danych dotyczących obiektu budowlanego, w celu ich użycia przy projektowaniu, budowie i późniejszym użytkowaniu obiektu.

Dokumentacja projektowa w standardzie BIM jest już wymagana przy inwestycjach m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Stanowi też podstawę przekazywania informacji w niektórych krajach Unii Europejskiej. Ministerstwo Rozwoju w ramach realizowanego projektu 'Cyfryzacja procesu budowlanego', opracowało materiał "Historia wdrożenia BIM w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej". Zapraszamy do lektury.

Przedstawiciele Wydziału Urbanistyki i Architektury biorą czynny udział w projekcie 'Cyfryzacja procesu budowlanego', który prowadzi Ministerstwo Rozwoju. Szczegóły dostępne tutaj.