Informacje ogólne

Stan prawny wyborów został opisany na naszej stronie.


Chcesz wiedzieć więcej zobacz co nowego na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.


Sposób głosowania i warunki ważności głosu

Głos ważny - wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znaku "x".

Głos nieważny:

  • oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak "x" przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
  • oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku "x" przy żadnym z nazwisk kandydatów.

Telefoniczna Informacja Wyborcza

W celu uzyskania dodatkowych informacji o wyborach w Poznaniu można skontaktować się z pracownikami Poznan*KONTAKT. Dyżury Telefonicznej Informacji Wyborczej znajdziesz na stronie Poznan*KONTAKT.


Zadania i skład Miejskiego Zespołu Wyborczego.

Zadaniem Miejskiego Zespołu Wyborczego jest wykonanie prac powierzonych Prezydentowi Miasta Poznania na podstawie ustawy Kodeks wyborczy, zgodnie z kalendarzem wyborczym oraz wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.

W skład Miejskiego Zespołu Wyborczego wchodzą:

1) Przewodniczący: Stanisław Tamm - Sekretarz Miasta Poznania;

2) Zastępcy Przewodniczącego:

a) Wojciech Kasprzak - dyrektor Wydziału Organizacyjnego,

b) Bartosz Pelczarski - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych;

3) członkowie:

a) Arkadiusz Bujak - dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,

b) Wojciech Czyżewski - dyrektor Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu,

c) Patryk Pawełczak - dyrektor Gabinetu Prezydenta,

d) Konrad Zawadzki - dyrektor Biura Poznań Kontakt,

e) Wiesław Banaś - zastępca dyrektora Wydziału Oświaty,

f) Jarosław Wędrowicz - zastępca dyrektora Wydziału Informatyki,

g) Katarzyna Doda - kierownik Oddziału Organizacji w Wydziale Organizacyjnym,

h) Agnieszka Lewicka - kierownik Oddziału Planowania i Analiz w Wydziale Organizacyjnym,

i) Monika Kowalczyk-Grzegórzko - kierownik Oddziału Zarządzania Obiektami w Wydziale Zamówień i Obsługi Urzędu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej