Informacja o naborze

15 marca 2017 roku zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Poznania na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi przeznaczonych do realizacji w roku 2017 - ostatnim roku realizacji programu KAWKA w Poznaniu.

W 2015 roku złożono 99 wniosków o przyznanie dotacji, 69 pozytywnie zakwalifikowano do dofinansowania, z czego 15 wnioskodawców odstąpiło od realizacji. Dla 53 rozliczonych wniosków udzielono łącznie 428.138,23 zł dofinansowania.

W 2016 roku złożono 160 wniosków o przyznanie dotacji, 124 pozytywnie zakwalifikowano do dofinansowania, z czego 18 wnioskodawców odstąpiło od realizacji. Dla 104 rozliczonych wniosków udzielono łącznie 1.005.028,87 zł dofinansowania.

W 2017 roku złożono 215 wniosków o przyznanie dotacji, 162 pozytywnie zakwalifikowano do dofinansowania, z czego 30 wnioskodawców odstąpiło od realizacji. Dla 127 rozliczonych wniosków udzielono łącznie 1.572.047,47 zł dofinansowania.