Program Phare 2003

Modernizacja oferty edukacyjnej w ZSŁ w Poznaniu - kształcenie modułowe w zawodzie technik telekomunikacji - marketing usług telekomunikacyjnych

Realizator: Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji programu nauczania.

Wartość projektu:87 599,44 euro

Wysokość dofinansowania: 65 699,58 euro

Okres realizacj: 2006


Nowa specjalizacja technika mechanika - szansą na przyszłość

Celem przedsięwzięcia jest zakup pomocy technodydaktycznych, sprzętu diagnostycznego, informatycznego (w tym oprogramowania) oraz sprzętu do opracowywania, prezentowania i powielania materiałów dydaktycznych w ramach realizowanego projektu.

Wartość projektu: 105 819,00 euro

Wysokość dofinansowania: 79 364,25 euro

Okres realizacj: 2006


Modernizacja oferty edukacyjnej w ZSZ nr 6 w Poznaniu odpowiedzią na wymogi lokalnego rynku pracy

Realizator: Zespół Szkół Zawodowych nr 6

Celem projektu jest poprawa zdolności zatrudniania absolwentów Zespołu Szkól Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, podniesienie ich konkurencyjności na rynku pracy poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb współczesnego rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rynku pracy.

Wartość projektu: 20 483,00 euro

Wysokość dofinansowania: 15 362,25 euro

Okres realizacj: 2006


Kształcenie zawodowe wobec potrzeb rynku pracy. Projekt wdrażania modułowego programu nauczania w zawodzie technik ochrony środowiska

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia absolwentów liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego w Szkole Policealnej przygotowującej do wykonania zawodu - technik środowiska

Wartość projektu: 59 580,12 euro

Wysokość dofinansowania: 33 942,41 euro

Okres realizacj: 2006


Modyfikacja Programu Nauczania dla Liceum Profilowanego o profilu ekonomiczno - administracyjnym w ZSH im. Oskara Langego w Poznaniu pod kątem wzrostu konkurencyjności absolwentów na rynku pracy

Realizator: Zespół Szkół Handlowych

Cele projektu jest podniesienie jakości kształcenia dla Liceum o profilu ekonomiczno - administracynym

Wartość projektu: 31 733 euro

Wysokość dofinansowania: 23 799,75 euro

Okres realizacj: 2006

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej