Konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania - II etap

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania.

Drugi etap konsultacji projektu nowego Studium odbędzie się w dwóch częściach i trwać będzie od 23 listopada do końca marca 2022 roku. W pierwszej części, która rozpocznie się 23 listopada i trwać będzie do 17 grudnia tego roku, odbędzie się cykl debat eksperckich z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz cykl debat społecznych z przedstawicielami poznańskich rad osiedli.  W drugiej części - w I kwartale 2022 r. planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Zarówno debaty społeczne, jak i spotkanie konsultacyjne będą transmitowane w mediach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy!

Część pierwsza II etapu konsultacji społecznych

W części pierwszej II etapu konsultacji odbędzie się cykl zdalnych debat eksperckich (z przedstawicielami branżowych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu, Polski Związek Firm Deweloperskich, czy organizacji działających w ramach Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego) i zdalnych debat społecznych (z przedstawicielami poznańskich rad osiedlowych). W trakcie debat omawiane będą cztery analizy w formie prezentacji multimedialnych, dotyczące uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych miasta Poznania (analiza zieleni, analiza mieszkaniowa, analiza komunikacyjna i analiza produkcji i usług wraz z handlem wielkopowierzchniowym). Zaproszenia do udziału w spotkaniach na platformie ZOOM zostaną rozesłane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz rad osiedli drogą mailową. Wszyscy zainteresowani przebiegiem debat z udziałem przedstawicieli poznańskich rad osiedli będą mogli śledzić transmisje na kanale filmowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w serwisie Youtube.

Harmonogram debat w sprawie projektu Studium:

Analiza systemu zieleni do Studium

23 listopada (godz. 17:00) - debata ekspercka; 25 listopada (godz. 17:00) - debata społeczna transmisja on-line

26 listopada - publikacja prezentacji multimedialnej

Analizy mieszkaniowe do Studium

30 listopada (godz. 17:00) - debata ekspercka; 2 grudnia (godz. 17:00) - debata społeczna transmisja on-line

3 grudnia - publikacja prezentacji multimedialnej

Analiza układu transportowego do Studium

7 grudnia (godz. 17:00) - debata ekspercka; 9 grudnia (godz. 17:00) - debata społeczna transmisja on-line

10 grudnia - publikacja prezentacji multimedialnej

Analiza terenów produkcyjno-usługowych, w tym handlu wielkopowierzchniowego

14 grudnia (godz. 17:00) - debata ekspercka; 16 grudnia (godz. 17:00) - debata społeczna transmisja on-line

17 grudnia - publikacja prezentacji multimedialnej

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej