Raport z konsultacji społecznych dotyczący kierunków działań w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w Równościowym Planie Działania

Zakończył się proces konsultacji społecznych dotyczących kierunków działań w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w Równościowym Planie Działania.

Konsultacje prowadzone były przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przy współpracy z Gabinetem Prezydenta w okresie od 20 października do 15 listopada 2023 r.

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców Poznania w zakresie zaproponowanych działań w Równościowym Planie Działania.
Plan jest wynikiem podpisania przez Prezydenta Miasta Poznania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
Podpisanie jej jest formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań.

Opinie, uwagi i wnioski zbierane były :

- w formie pisemnej do siedziby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych lub elektronicznie przez przesłanie ich na adres wziss@um.poznan.pl,

- podczas warsztatów dla mieszkanek i mieszkańców Poznania w formie "World Cafe".

Warsztaty w formie "World Cafe" zostały przeprowadzone 14 listopada 2023 r.

Do udziału zostali zaproszeni mieszkańcy i mieszkanki Poznania, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz radne i radnych Miasta Poznania.

Warsztaty zostały podzielone na pięć bloków tematycznych:

1) Wypromowanie równego udziału kobiet i mężczyzn w życiu publicznym Miasta, w tym w działaniach obywatelskich i życiu politycznym,

2) Udzielenie wsparcia godzenia życia prywatnego i zawodowego mieszkańców i mieszkanek Poznania,

3) Zapobieżenie wszelkim formom stosowania przemocy ze względu na płeć,

4) Zbudowanie społeczeństwa otwartego i włączającego różnorodność w życiu lokalnym,

5)Uwzględnienie różnych potrzeb kobiet i mężczyzn w różnorodnych obszarach życia.

Serdecznie dziękujemy za udział w konsultacjach i zachęcamy do zapoznania się z raportem oraz prezentacją.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej