Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania. Zgłoszenie kandydatur następuje w formie pisemnej deklaracji członkostwa w Komitecie, złożonej za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Deklarację należy dostarczyć w terminie od 1 czerwca do 29 czerwca 2018 r. w formie papierowej na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, drogą korespondencyjną lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje, jak również formularz zgłoszeniowy a także Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania uzyskać można w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również bezpośrednio w Oddziale Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania w pokoju nr 412.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również poniżej.

Serdecznie zapraszamy.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej