"Stany Naglące w Neonatologii - 27- 28 listopada 2020 r.

Sympozjum Neonatologiczne "Stany Naglące w Neonatologii"- 27 i 28 listopad 2020 r.

Tematem przewodnim jest "Praktyczna Neonatologia 2020". Organizatorami wydarzenia jest Katedra Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju konferencja odbędzie się w formie on-line. Podobnie jak w poprzednich latach, swój udział w sympozjum zapowiedziało wielu krajowych
i zagranicznych ekspertów - praktyków z dziedziny neonatologii (m.in. z Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii), którzy przedstawią wybrane zagadnienia kliniczne z zakresu neonatologii w świetle danych z najnowszych badań, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych.

Patronatem naukowym nad wydarzeniem objęły: Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Polska Rada Resuscytacji i Wielkopolska Izba Lekarska, a także europejskie towarzystwa pediatryczne
i neonatologiczne takie jak: European Society for Pediatric Research (ESPR) / European Board of Neonatology (EBN) i Union of Neonatal and Perinatal Societies (UENPS). Honorowego patronatu natomiast udzielił m. in. JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Prezydent Miasta Poznania.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Szczegóły nt. wydarzenia dostępne są na stronie internetowej: https://noworodek.edu.pl/szczegoly-2/

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej