Inne projekty

EDUKACJA DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Ważnym aspektem działalności Ośrodka jest współpraca ze szkołami, w szczególności ponadgimnazjalnymi oraz uczelniami wyższymi z terenu miasta Poznania. Celem tej współpracy jest przede wszystkim promowanie postaw przedsiębiorczych i twórczych.

W ramach realizacji komponentu "Edukacja do przedsiębiorczości", w 2012 roku Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy WDGR zaangażował się w sposób szczególny w następujące projekty:

"GPS ucznia przedsiębiorczego", realizowany przez Stowarzyszenie Wielkopolskich Doradców Kariery "WiDoK" i Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

"Zajęcia fakultatywne z przedsiębiorczości dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu", realizowany wspólnie z Biurem Karier i Promocji UAP. Realizacja tego projektu możliwa była dzięki podpisanemu Porozumieniu o współpracy w zakresie promocji przedsiębiorczości pomiędzy Miastem Poznań (reprezentowanym przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa) i Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu

"Pilotażowe zajęcia z ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla studentów / absolwentów / pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu", realizowany wspólnie z Biurem Promocji Zawodowej Absolwentów i Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Biuro Karier.

"Pilotażowe zajęcia z ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla studentów / absolwentów / pracowników naukowych Akademii Muzycznej w Poznaniu", realizowany wspólnie z Biurem Karier Akademii Muzycznej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej