Na co zwracać uwagę przy sporządzaniu umów z klientami, umowy B2B

Poznań Biznes Partner zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt.,,Na co zwracać uwagę przy sporządzaniu umów z klientami, umowy B2B''.

Na co zwracać uwagę przy sporządzaniu umów z klientami, umowy B2B - grafika artykułu
Na co zwracać uwagę przy sporządzaniu umów z klientami, umowy B2B

Termin: 19 maja 2021 r., godz. 09:00 - 12:00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Program:

1. Umowy z klientami a umowy B2B - rozróżnienie pojęć

2. Zagadnienia wspólne dla umów z klientami i umów B2B - istotne elementy umowy:

 • Data i miejsce zawarcia
 • Prawidłowe określenie stron umowy
 • Przedmiot umowy
 • Miejsce wykonania umowy
 • Terminy
 • Kary umowne
 • Sposoby zabezpieczenia wykonania umowy
 • Sposoby rozwiązania umów (rozwiązanie za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy)
 • Gwarancja i Rękojmia

3. Umowy z klientami:

 • Podstawy prawne - krótkie omówienie
 • Klauzule typowe dla umów konsumenckich

4. Umowy B2B

 • Reprezentacja stron przy zawieraniu umowy
 • Klauzule typowe dla umów B2B

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

sieci społecznościowe